Wie als gastouder via De Kleine Kroon aan het werk gaat, moet eerst aan een aantal wettelijke deskundigheidseisen voldoen. Daarnaast hanteert De Kleine Kroon nog een aantal andere eisen voor haar gastouders. Onze consulenten helpen U daar graag mee. Wanneer U over alle documenten beschikt, melden wij U aan bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen(LRKP). Als U daarin opgenomen bent, komen de ouders van wie U de kinderen opvangt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Hieronder staan de wettelijke deskundigheidseisen voor U op een rij.

– U bent 18 jaar of ouder

– U kunt een verklaring van goed gedrag overleggen of deze bij Uw gemeente opvragen

– U heeft aantoonbare ervaring met het opvangen van kinderen

– U beheerst de Nederlandse taal goed

– U beschikt over een EHBO-certificaat of bent bereid deze te halen

– U bent bereid aan alle wettelijke eisen voor gastouders te voldoen

– U heeft bij voorkeur een diploma in de zorg of in de kinderopvang

– U beschikt over een woning die groot genoeg is om kinderen op te vangen of U bent bereid opvang te
bieden in het huis van de vraagouders

– U bent bereid om opgenomen te worden in het Landelijk Register Kinderopvang

– U bent telefonisch bereikbaar tijdens de opvang

Opvanglocatie:

Naast eisen aan de gastouders worden er ook eisen gesteld aan:

– De opvanglocatie

– het aantal opvangkinderen

OVERIG

– U dient als gastouder in het bezit te zijn van een adequate verzekering voor de dekking van schade aan derden

– Gastouders die tijdens de opvang gebruik maken van een auto dienen ook in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering

BELANGRIJKSTE EISEN VAN DE OPVANGLOCATIE

Veel aspecten van de opvanglocatie zijn relevant. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste voorwaarden:

– Gastouder is niet woonachtig bij de vraagouders
– Aparte slaapruimte voor kinderen tot 1,5 jaar
– Voldoende speelmogelijkheden, zowel binnen als buiten
– Achterwacht beschikbaar bij 4 of meer opvangkinderen
– Rookvrij, dit geldt voor de gehele opvanglocatie
– Voldoende goed functionerende rookmelders

De opvanglocatie moet ook goed afgestemd zijn op het aantal en de leeftijd van de opvangkinderen. Hierover worden gastouders, indien nodig, geadviseerd door De Kleine Kroon.

CHECKLIST EISEN OPVANGLOCATIE

Om gastouders zo goed mogelijk te begeleiden bij de huisbezoeken en Risico-Inventarisaties heeft De Kleine Kroon een checklist opgesteld die gebruikt kan worden ter voorbereiding. Leest u de lijst gerust door om te controleren of uw opvanglocatie aan de eisen voldoet.

DOCUMENTEN DIE AANWEZIG MOETEN ZIJN OP DE OPVANGLOCATIE

Op de opvanglocatie moeten de volgende documenten altijd aanwezig zijn:

– Risico Inventarisatie veiligheid en gezondheid
– Protocol kindermishandeling
– Ongevallen registratieformulier
– Geldig EHBO certificaat
– Verklaring Omtrent Gedrag van u ,en indien van toepassing, van uw huisgenoten
– Erkend diploma
– Legitimatie via identiteitsbewijs (Paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument waarop een BSN vermeldt staat)

GGD kan tijdens (onverwachte) controles naar de documenten vragen. U dient ze dan altijd fysiek te kunnen overhandigen. Bij De Kleine Kroon staan de belangrijkste documenten voor u klaar op uw persoonlijke pagina. Zo kunt u ze gemakkelijk uitprinten voor uw eigen administratie.

WETTELIJKE AANTAL TOEGESTANE OPVANGKINDEREN PER GASTOUDER

De Wet Kinderopvang stelt eisen aan het aantal kinderen dat door gastouders opgevangen kunnen worden. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen jonger dan dertien jaar opvangen, waarvan:

– Maximaal 5 kinderen jonger dan vier jaar
– Maximaal 4 kinderen jonger dan twee jaar
– Maximaal 2 kinderen jonger dan één jaar

EIGEN KINDEREN

De bovenstaande aantallen zijn inclusief eigen kinderen tot 10 jaar. Aanwezige vriendjes of vriendinnetjes tot 10 jaar tellen ook mee. Daarnaast is het maximaal aantal kinderen per leeftijdsgroep afhankelijk van de ruimte in de opvanglocatie.

GGD-INSPECTIE

Bij uw registratie in het Landelijk Register Kinderopvang geven wij voor u aan hoeveel kinderen u maximaal mag opvangen. De GGD inspecteert hierop.

WIJZIGINGEN

De risico-inventarisatie wordt verricht afhankelijk van het aantal, en de leeftijd van de opvangkinderen. Bij wijzigingen zijn wij verplicht om:

– Een nieuwe risico-inventarisatie te verrichten
– De wijziging door te geven aan het Landelijk Register Kinderopvang

Wijzigingen in de opvangsituatie, bijvoorbeeld uw eigen kind wordt 11 jaar, moeten dan ook aan De Kleine Kroon worden doorgegeven.