WETTELIJKE AANTAL TOEGESTANE OPVANGKINDEREN PER GASTOUDER

De Wet Kinderopvang stelt eisen aan het aantal opvangkinderen dat door gastouders opgevangen kunnen worden. Een gastouder mag maximaal 6 opvangkinderen jonger dan dertien jaar opvangen, waarvan:

– Maximaal 5 opvangkinderen jonger dan vier jaar
– Maximaal 4 opvangkinderen jonger dan twee jaar
– Maximaal 2 opvangkinderen jonger dan één jaar

EIGEN KINDEREN

De bovenstaande aantallen zijn inclusief eigen kinderen tot 10 jaar. Aanwezige vriendjes of vriendinnetjes tot 10 jaar tellen ook mee. Daarnaast is het maximaal aantal kinderen per leeftijdsgroep afhankelijk van de ruimte in de opvanglocatie.

DE GGD-INSPECTIE

Bij uw registratie in het Landelijk Register Kinderopvang geven wij voor u aan hoeveel kinderen u maximaal mag opvangen. De GGD inspecteert hierop.

WIJZIGINGEN

De risico-inventarisatie wordt verricht afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen. Bij wijzigingen zijn wij verplicht om:

  • een nieuwe risico-inventarisatie te verrichten
  • De wijziging door te geven aan het Landelijk Register Kinderopvang
  • Wijzigingen in de opvangsituatie, bijvoorbeeld uw eigen kind wordt 11 jaar, moeten dan ook aan De Kleine Kroon worden doorgegeven.