Uurtarieven kinderopvang 2018 definitief OPPAS AAN HUIS Kinderopvangtoeslag

De maximum uurtarieven voor 2018 zijn definitief en gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken. Door de
investering en de indexering van de maximum uurtarieven zijn ouders in 2018 goedkoper uit.

De nieuwe maximum uurprijs voor de dagopvang bedraagt vanaf 1 januari 2018 € 7,45 euro, voorheen (2017) was dit € 7,18 euro. Voor de buitenschoolse opvang is dit € 6,95 euro (voorheen € 6,69 euro) en voor de gastouderopvang € 5,91 euro (voorheen € 5,75 euro).

Inkomensafhankelijk

In de toeslagentabel kunnen ouders zien op welk percentage kinderopvangtoeslag zij recht hebben. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk.

Je hebt alleen recht op kinderopvangtoeslag als je werkt, een opleiding volgt of een traject volgt dat de kans op werk vergroot. De toeslag is er ook voor wie een verplichte inburgeringscursus volgt. Als je een partner hebt, geldt daarvoor hetzelfde. De toeslag is alleen bestemd voor de uren die je daaraan kwijt bent. Het gaat om dagopvang (bijvoorbeeld kinderdagverblijf of gastouder) en buitenschoolse opvang.

Sinds 1 januari 2018 kun je ook kinderopvangtoeslag aanvragen als je kind naar de peuterspeelzaal gaat en de gemeente niet meebetaalt. Zorg er wel voor dat je kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat. Voor geregistreerd opvang bij opa en oma krijg je kinderopvangtoeslag. Als voorwaarde geldt ook dat je voor je kind kinderbijslag of een pleegouderbijdrage krijgt. Of je moet het kind in belangrijke mate onderhouden.

Word je werkloos, dan heb je daarna nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag.

Maximale uurprijs

Er gelden maximum uurprijzen voor de verschillende soorten kinderopvang. De maximum uurprijs voor de dagopvang bedraagt vanaf 1 januari 2018 €7,45. Voor de buitenschoolse opvang is dit €6,95 en voor de gastouderopvang €5,91. Het bedrag boven de maximum uurprijs komt altijd voor je eigen rekening.

Aantal uren

Je kunt per kind voor maximaal 2760 uur per jaar kinderopvangtoeslag krijgen. Dat is maximaal 230 uur per maand. De kinderopvanguren zijn gekoppeld aan de gewerkte uren van de minst werkende partner. De berekening gaat als volgt:

Gaat je kind naar de gastouderopvang? Vermenigvuldig de uren van degene die het minst werkt met 140%.
Gaat je kind naar de buitenschoolse opvang? Vermenigvuldig de uren van degene die het minst werkt met 70%.
Heb jij recht op kinderopvangtoeslag en zo ja, hoeveel?

Je kunt je kinderopvangtoeslag berekenen op de website van de Belastingdienst.

Hoogte kinderopvangtoeslag

Voor de kinderopvangtoeslag gelden geen inkomens- of vermogensgrenzen. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is wel inkomensafhankelijk. Hoe hoger je inkomen, hoe minder tegemoetkoming je krijgt voor de kosten voor kinderopvang. Ouders met een inkomen lager dan €23.870 krijgen 94% van de kosten voor kinderopvang voor hun eerste kind vergoed. Bij een tweede kind en verder is dit 95%.

Aan de andere kant krijgen ouders met een toetsingsinkomen van €101.971 of hoger 33,3% vergoeding van de totale kinderopvangkosten voor hun eerste kind. Voor het tweede kind en de daaropvolgende kinderen krijgt deze groep minimaal 64% en maximaal 84,2% terug. In de toeslagentabel kun je zien op welk percentage kinderopvangtoeslag jij recht hebt. Je moet dan wel je (gezamenlijk) toetsingsinkomen weten.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Kinderopvangtoeslag kun je maar met 3 maanden terugwerkende kracht aanvragen. Wacht dus niet te lang met aanvragen, anders loop je je toeslag mis!