Opvoeden vanuit een visie

Bij Gastouderbureau De Kleine Kroon zijn gastouders aangesloten die Uw kind liefdevol opvangen en met behulp van activiteiten uitdagen zichzelf te ontplooien.

Kwaliteit komt bij Gastouderbureau De Kleine Kroon tot uiting in de voorselectie van gastouders, in de inrichting van de opvanglocatie, in het aanbod van uitdagend (spel)materiaal en de zorg voor een smakelijk en gezond dieet. Voor ons betekent Gastouderopvang een plek waar Uw kind zich volledig thuis voelt.

In het pedagogisch beleidsplan van De Kleine Kroon kunt U  hier alles over lezen.

 

In ons pedagogisch beleidsplan geven wij een beschrijving van onze pedagogische visie, werkwijze en opvoedingsklimaat, die alle gastouders aangesloten bij De Kleine Kroon, hanteren. In dit plan kunt U lezen op welke wijze De Kleine Kroon in samenwerking met de gastouders, de zorg voor Uw kind invult en wat wij als ‘Gastouderbureau’belangrijk vinden om in ons programma te implementeren zodat wij de beste zorg voor Uw kind kunnen garanderen.
Het beleidsplan is het gemeenschappelijke kader van waaruit gehandeld wordt en is uitgangspunt voor de pedagogische werkplannen. In de werkplannen wordt beschreven welke keuzes binnen de beleidskaders gemaakt worden en hoe deze in de praktijk tot uiting komen. Hierin komt de eigenheid en specifieke sfeer van Gastouderbureau De kleine kroon tot uiting.
Het pedagogisch beleidsplan geeft ook de gastouders richting, inspiratie en houvast bij het pedagogisch
handelen. Voor beiden is het een middel om de dagelijkse gang van zaken te toetsen en waar nodig bij
te stellen om te komen tot een optimale kwaliteit van gastouderopvang. De regio-consulenten dragen er
zorg voor dat alle gastouders op de hoogte zijn van het algemeen pedagogisch beleid en dat dit in hun
handelen uitgedragen wordt.