Onze contracten zijn bedoeld om richting en duidelijkheid te bieden bij het faciliteren van gastouderopvang. We willen zorgdragen voor een positieve sfeer binnen de verhoudingen tussen vraag- als gastouders en ervoor zorgen dat alle partijen goed zijn voorgelicht. Langer dan gewenst vastzitten aan een contract ondersteund ons doel niet. Daarom hanteren wij géén ongewild lange opzegtermijnen.