GASTOUDEROPVANG VOOR UW KIND

Met gastouderopvang maakt uw kind een goede start. Gastouderopvang is kleinschalig, persoonlijk en daarmee de meest liefdevolle vorm van kinderopvang. Uw kind krijgt de aandacht die het nodig heeft.

Heeft u een of meerdere kinderen tussen 0 en 13 jaar en zoekt u opvang middels gastouderopvang dan helpt De Kleine Kroon u daarbij verder. Wij zoeken voor u naar een geschikte, zorgzame gastouder  en begeleiden en ondersteunen de gastouder bij de kinderopvang op alle mogelijke manieren.

Heeft u al een gastouder gevonden of vind er zelfs al opvang plaats en wilt u overstappen? Ook dan staan wij klaar om u te helpen in de verdere bemiddeling.

Inschrijven

Hoe werkt gastouderopvang?

Hoe het werkt

U schrijft zich in middels het inschrijfformulier vraagouders’ op onze website. Medewerkers van De Kleine Kroon nemen dan contact met u op om gezamenlijk de opvang van uw kind(eren) te bespreken.

Aan de hand van uw wensen wordt actief gezocht naar gastouders bij u in de buurt.  Is voor U de geschikte gastouder gevonden dan zal een bemiddelingsmedewerkster van De Kleine Kroon een afspraak maken voor een koppelingsgesprek op de gekozen opvanglocatie. Tijdens dit koppelingsgesprek wordt de risico-inventarisatie lijst ingevuld en helpt de bemiddelingsmedewerker u en de gastouder met alle contractuele en administratieve zaken rondom de opvang. De kinderopvang wordt  geformaliseerd en indien van toepassing komt U in aanmerking voor  kinderopvangtoeslag.

Heeft u al een gastouder of bent u al aangemeld bij een ander gastouderbureau dan helpen wij u bij het overstappen. Overstappen gaat snel en eenvoudig via ons ‘wijzigingsformulier gastouderbureau’. Uw gastouderopvang loopt daarmee gewoon door! .

Kwaliteit, veiligheid en gezondheid

Kwaliteit in gastouderopvang is voor gastouderbureau De Kleine Kroon belangrijk. Kwaliteit komt bij Gastouderbureau De Kleine Kroon tot uiting in de voorselectie van gastouders, in de inrichting van de opvanglocatie, en de handreiking van uitdagend (spel)materiaal en zorg voor een smakelijk en gezond dieet. In ons pedagogisch beleidsplan van kunt u hier alles over lezen.  

De Kleine Kroon staat voor de veiligheid en gezondheid van uw kind. Het waarborgen van veilig en gezonde kinderopvang komt bij gastouderbureau De Kleine Kroon op verschillende manieren tot uiting.  Zo  zal jaarlijks de risico-inventarisatie (en hygiëne inventarisatie) en evaluatie plaatsvinden.

Daarnaast controleren wij de aanwezigheid van een verklaring omtrent gedrag van de gastouder als ook aanwezige volwassen huisgenoten. Als laatste waarborgt gastouderbureau De Kleine Kroon dat gastouders die zijn aangemeld de beschikking hebben over de juiste diploma’s en certificaten zoals het EHBO voor kinderen certificaat.

Wij streven ernaar om  jaarlijks het functioneren van onze gastouders te evalueren middels een persoonlijk gesprek. Van  U als ouder wordt verlangt de kinderopvang gedurende de tijd zo goed als mogelijk te blijven aanschouwen. Zo is de veiligheid van uw kind goed gewaarborgd.

Wat het kost

U betaalt bij gastouderopvang voor de daadwerkelijke opvanguren. Het uurtarief van de gastouder wordt  door de vraagouder en de gastouder zelf bepaald. Het uurtarief is exclusief een eventuele  onkostenvergoeding. Ook deze onkostenvergoeding wordt door de vraagouder en gastouder in samenspraak bepaald.

Op basis van het aantal uren dat Uw kind opvang krijgt, houdt de gastouder een urenstaat bij via onze website. Deze urenstaat wordt aan het einde van elke maand door de vraagouder geaccordeerd. De bureaukosten van De Kleine Kroon bedragen € 24,95 voor het hele gezinongeacht het aantal kinderen. Tevens rekenen wij u de jaarlijkse inspectiekostenkosten van € 79,95 voor de door de overheid verplichte risico inventarisatie.

Kinderopvangtoeslag

Als ouder heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Dit betekent voor U als vraagouder een teruggave in de opvangkosten van maximaal € 5,37 per kind, per uur. Deze teruggave is afhankelijk van het  verzamelinkomen van u en uw partner.

Ook als een familielid zoals oma of opa, oom of tante, op de kinderen past, heeft  u als vraagouder recht op kinderopvangtoeslag. U kunt dan het familielid een vergoeding geven voor het oppassen. De oppas moet er wel rekening mee houden dat deze vergoeding belastbaar inkomen is en dat dit van invloed kan zijn op de hoogte van eventuele uitkeringen of inkomensafhankelijke toeslagen (zoals zorg- of huurtoeslag).

 Voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op kinderopvangtoeslag is wel dat vraagouder en gastouder ingeschreven staan bij een gastouderbureau. Het gastouderbureau zorgt er middels controlerende huisbezoeken en evaluatiegesprekken voor, dat de kwaliteit van de kinderopvang gewaarborgd blijft.

Ook dient de gastouder geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Om opgenomen te worden in het LRKP moet de gastouder in het bezit zijn van een certificaat EHBO of EHBO aan kinderen. Verder dient hij/zij een diploma te hebben van een van de opleidingen die op de lijst staan van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn.