WIE WE ZIJN

Gastouderbureau De Kleine Kroon is een professioneel en landelijk opererend gastouderbureau dat staat voor snelle en betaalbare kinderopvang. Wij streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit en werken samen met betrokken en goed opgeleide gastouders.

Onze gastouders bieden uw kind zorg en veiligheid vanuit een bewuste pedagogische visie. Naast de goede zorg bieden onze gastouders uw kind ook een voorschoolse educatieprogramma aan. Hiermee bereidt de gastouder uw kind op het schoolse leven. Uw kind ontwikkelt zich optimaal binnen een kleinschalig en huiselijke omgeving.

Om de kwaliteit van de opvang te waarborgen vinden jaarlijks evaluatiegesprekken plaats met alle gastouders.  Waar nodig assisteren wij in het aanbod van cursussen, en voorzien wij vraag,- en gastouder van nuttige informatie en tips. De rol van gastouderbureau voeren wij uit vanuit ons ‘no nonsens principe’. Dat houd in dat U mag verwachten dat wij onze bemiddelingsrol verstaan en met verve vervullen maar dat daar geen overbodig hoge kosten tegenover staan

Inschrijven

Waarom véél ouders kiezen voor De Kleine Kroon:

  • Omdat wij beschikken over een groot aanbod goed opgeleide gastouders.
  • Omdat gastouders bij De Kleine Kroon opvoeden vanuit een bewuste pedagogische visie
  • Omdat wij een voordelig gastouderbureau zijn; Je krijgt wél de goede service maar niet de hoge overbodige kosten
  • Omdat ze nergens aan vast zitten.
  • Omdat overstappen gratis is en snel geregeld is door De Kleine Kroon!

Ons pedagogisch beleid

Gastouderschap is leuk maar ook verantwoordelijk werk. Gastouders kiezen ervoor om de zorg over andermans kinderen op zich te nemen. Er wordt van een gastouder verwacht dat een veilige, liefdevolle en vertrouwde omgeving wordt creëert, zodat kinderen zich op hun gemak voelen en kunnen ontwikkelen.

Gastouders dragen zorg voor een gevarieerd aanbod van activiteiten en begeleiding. De pedagogische uitgangspunten gaan daarbij altijd over  wat kinderen nodig zouden hebben om, gezond en gelukkig op te kunnen groeien. Daarbij dient rekening te worden gehouden met unieke karakters die zich op eigen tempo moeten en mogen ontwikkelen.

Een gastouder biedt een omgeving waarin een uw kind kan opgroeien tot een evenwichtig, zelfstandig en uniek persoon met respect voor anderen en zichzelf. De ouders/verzorgers blijven echter te allen tijden de eindverantwoordelijke. Hier kunt u meer lezen over ons pedagogisch beleid »