fiscale voordelen gastouderschap
FISCALE VOORDELEN GASTOUDERSCHAP

Als u door de Belastingdienst wordt aangemerkt als zelfstandig ondernemer, dan brengt dit fiscale voordelen met zich mee. De fiscale voordelen van gastouderschap waar u als zelfstandig ondernemer voor in aanmerking kunt komen, zijn de volgende:

Startersaftrek (gedurende de eerste 3 jaar)

Zelfstandigenaftrek

Winstvrijstelling

URENCRITERIUM

Iedere zelfstandig ondernemer heeft recht op MKB-winstvrijstelling. Hiervoor hoeft niet te worden voldaan aan het zogenaamde urencriterium. De MKB-winstvrijstelling bedraagt 12% van het resultaat (na aftrek van de eventuele startersaftrek en zelfstandigenaftrek). Voor zowel de startersaftrek als de zelfstandigenaftrek moet wel worden voldaan aan het urencriterium. Dit houdt in dat u jaarlijks minimaal 1225 uur moet besteden aan uw eigen onderneming. Dit moet jaarlijks aangetoond kunnen worden middels een urenstaat bij de Belastingdienst.

MEE TE REKENEN UREN

Voor het urencriterium tellen niet alleen de opvanguren van de kinderen mee, maar alle uren die je besteedt in het kader van je onderneming. Dat betekent dat je onder andere de volgende uren kunt meetellen voor het urencriterium:

– Opvangen van de kinderen

– Voeren van de administratie

– Het voorbereiden van de opvangdag

– De contacten met de ouders

– De contacten met het gastouderbureau

– Het opruimen na afloop van de opvangdag