EISEN AAN OPVANGLOCATIE GASTOUDEROPVANG

Als gastouder kunt U in Uw eigen huis opvang bieden of op het adres van één van de ouders (Dienstverlening aan huis). Niet ieder huis is echter geschikt als opvanglocatie. Zowel gastouderbureau De Kleine Kroon, als de GGD, controleren daarom of de opvanglocatie veilig is, zodat de kinderen geen gevaar lopen.

Hieronder staan de belangrijkste eisen aan de opvanglocatie:

 

–          De opvanglocatie moet goed afgestemd zijn op het aantal opvangkinderen en de leeftijd van de opvangkinderen.

–          Als gastouder dient U niet woonachtig bij de vraagouders

–          Er dient een aparte slaapruimte voor kinderen tot 1,5 jaar te zijn

–          Er dienen voldoende speelmogelijkheden te zijn voor zowel binnen als buiten

–          Er dient een achterwacht beschikbaar te zijn bij 4 of meer opvangkinderen

–          De opvanglocatie dient rookvrij te zijn. Dit geldt voor de gehele opvanglocatie.

–          Op de opvanglocatie dienen voldoende goed functionerende rookmelders te zijn

 

CHECKLIST EISEN OPVANGLOCATIE

Om gastouders zo goed mogelijk te begeleiden bij de huisbezoeken en Risico-Inventarisaties heeft gastouderbureau De Kleine Kroon een checklist opgesteld die gebruikt kan worden ter voorbereiding. Leest u de lijst gerust door om te controleren of uw opvanglocatie aan de eisen voldoet.

VERPLICHTE DOCUMENTEN DIE OP DE OPVANGLOCATIE AANWEZIG MOETEN ZIJN

Op de opvanglocatie moeten de volgende documenten altijd aanwezig zijn:

–          Risico Inventarisatie veiligheid en gezondheid

–          Het protocol kindermishandeling

–          Een ongevallen registratieformulier

–          Een geldig EHBO certificaat

–          Verklaring Omtrent Gedrag van u ,en indien van toepassing, van uw huisgenoten

–          Een erkende diploma

–          Uw legitimatiebewijs waarop Uw BSN vermeld staat

De GGD kan tijdens (onverwachte) controles naar de documenten vragen. U dient ze dan altijd fysiek te kunnen overhandigen. Bij gastouderbureau De Kleine Kroon staan de belangrijkste documenten voor u klaar op uw persoonlijke pagina. Zo kunt u ze gemakkelijk uitprinten voor uw eigen administratie.