Diplomalijst gastouders

Beschikt U over een van de onderstaande opleidingen, dan bent U bevoegd om gastouder te worden.

Diploma’s op mbo-2 niveau:

a) Helpende breed 2

b) Helpende sociaal agogisch werk 2

c) Helpende welzijn 2

d) Helpende Zorg en Welzijn 2

e) Verzorgingsassistent(e)

 

Diploma’s op mbo-3 of -4 niveau (ook MDGO / MHNO / MSPO /Leerlingwezen):

f) A verpleegkundige

g) Activiteitenbegeleider (AB)

h) Activiteitenbegeleiding (AB)

i) Agogisch Werk (AW)

j) akte hoofdleidster kleuteronderwijs

k) akte Kleuterleidster A

l) akte Kleuterleidster B

m) Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs

n) Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen

o) Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs

p) Arbeidstherapie (AT)

q) A-Verpleegkundige

r) A-verpleger

s) B Verpleegkundige

t) B-Verpleegkundige

u) B-verpleger

v) Cultureel werk (CW)

w) Diploma A (ziekenverpleging)

x) Diploma B (ziekenverpleging)

y) Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)

z) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang

aa) Inrichtingswerk (IW)

bb) Kinderbescherming A

cc) Kinderbescherming B

dd) Kinderverzorging en Opvoeding

ee) Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)

ff) Kinderverzorgster (KV)

gg) Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending

hh) Kultureel werk (KW)

ii) Leidster kindercentra (niet van OVDB)

jj) Leidster Kindercentra van de OVDB

kk) Onderwijsassistent

ll) Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)

mm) Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang

nn) Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang

oo) Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang

pp) Pedagogisch Werker niveau 3

qq) Pedagogisch Werker niveau 4

rr) Residentieel Werk (RW)

ss) Sociaal Agogisch 2

tt) Sociaal Agogisch II

uu) Sociaal Cultureel Werk

vv) Sociaal Dienstverlener (SD)

ww) Sociaal Pedagogisch Werker

xx) Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)

yy) Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)

zz) Sociaal-Cultureel Werker (SCW)

aaa) Sociale Arbeid (SA, SA2 of SAII)

bbb) Sociale Dienstverlening (SD, SA, SA1 of SAI)

ccc) Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)

ddd) Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)

eee) Sport- en bewegingsleider (niveau 3)

fff) SPW lang

ggg) Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)

hhh) Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven

iii) Verpleegkunde

jjj) Verpleegkunde A

kkk) Verpleegkunde B

lll) Verpleegkunde Z

mmm) Verpleegkundige

nnn) Verplegende (VP)

ooo) Verpleging (VP)

ppp) Verpleging A

qqq) Verpleging B

rrr) Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)

sss) Verzorgende beroepen (VZ)

ttt) Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)

uuu) Verzorging (VZ)

vvv) Z Verpleegkundige

www) Z-Verpleegkundige

xxx) Zwakzinnigenzorg

 

Diploma’s op hbo niveau:

a) Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)

b) Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)

c) Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs

d) Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)

e) Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)

f) Akte van bekwaamheid N XI

g) Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening

h) Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte

A/B)

i) Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es)

j) Bachelor of Nursing

k) Creatieve therapie (waaronder Mikojel)

l) Cultureel Werk (CW)

m) Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV)

n) docent Dans

o) docent Drama

p) Docerend musicus

q) Educatieve therapie (Mikojel)

r) Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)

s) Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leiders op het terrein van jeugdvorming en

volksontwikkeling

t) Hoofdonderwijzer

u) Inrichtingswerk (IW)

v) Jeugdwelzijnswerk

w) Kinderverzorging en kinderopvoeding

x) Kinderverzorging en opvoeding

y) Kreatief Educatief Werk

z) Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnenkunstonderwijs

of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)

aa) Kunstzinnige therapie

bb) Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)

cc) Leraar lichamelijke oefening (ALO)

dd) Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen

ee) Lerarenopleiding Omgangskunde

ff) Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde

gg) Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde

hh) Maatschappelijk Werk (MW)

ii) Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)

jj) NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)

kk) Pedagogiek (HBO-bachelor)

ll) Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek

mm) Pedagogische Academie

nn) Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

oo) Sport en Bewegen

pp) Verpleegkunde