gastouderopvang aan huis

Als u als gastouder kinderen opvangt in de woning van de vraagouder dan is de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ of de regeling ‘Personeel aan huis’ van toepassing.
Uitzonderingen: Er is geen sprake van Dienstverlening of Personeel aan huis indien:

– Er een familierelatie bestaat tussen de vraagouder en de gastouder
– De gastouder door de Belastingdienst voor de inkomstenbelasting wordt aangemerkt als zelfstandig ondernemer

DIENSTVERLENING AAN HUIS

De regeling ‘Dienstverlening aan huis’ dient te worden toegepast indien de opvang maximaal 3 dagen per week plaatsvindt.

PERSONEEL AAN HUIS

De regeling ‘Personeel aan huis’ dient te worden toegepast indien de opvang minimaal 4 dagen per week plaatsvindt. Ook 4 dagen per week van 1 uur worden aangemerkt als 4 dagen per week en valt hiermee dus onder de regeling ‘Personeel aan huis’.

VERPLICHTINGEN EN RECHTEN

Voor zowel de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ als de regeling ‘Personeel aan huis’ gelden de onderstaande verplichtingen. De gastouder heeft recht op:

– Betaling van tenminste het minimum uurloon (zie hiervoor een overzicht van het minimumloon via de Rijksoverheid)
– 8% Vakantietoeslag
– 4 Weken doorbetaling tijdens vakantie
– 6 Weken doorbetaling (van tenminste 70% van het minimum loon) tijdens ziekte

KINDEROPVANGTOESLAG TIJDENS VAKANTIEWEKEN

Let op! In de 4 doorbetaalde vakantieweken en de 6 weken doorbetaling tijdens ziekte van de gastouder vindt er geen opvang plaats. U bent echter wel verplicht om het salaris van uw gastouder door te betalen. Dit is conform de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ en de regeling ‘Personeel aan huis’.

Het is nog niet met zekerheid te zeggen dat u ook over deze kosten recht zult hebben op kinderopvangtoeslag. Hierover is de Brancheorganisatie Kinderopvang nog over in overleg met het ministerie en de Belastingdienst. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, zullen wij u hierover nader informeren.

KENMERKEN VAN DE ‘AAN HUIS’-REGELINGEN

Tussen de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ en de regeling ‘Personeel aan huis’ bestaan tevens enkele belangrijke verschillen. Deze verschillen zijn schematisch weergegeven in onderstaand overzicht.

 

Dienstverlening aan huis Personeel aan huis
Opvang maximaal 3 dagen per week Opvang op minimaal 4 dagen per week
Er wordt geen loonheffing en premies werknemersverzekering ingehouden Er wordt wel loonheffing en premies werknemersverzekering ingehouden
Gastouder wordt bruto uitbetaald Gastouder wordt netto uitbetaald
Gastouder is niet verzekerd voor werknemersverzekering Gastouder is wel verzekerd voor werknemersverzekering

 

EXTRA ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, leidt de regeling ‘Personeel aan huis’ tot extra administratieve verplichtingen. Er dient maandelijks een loonstrook te worden gemaakt waarin het netto loon van de gastouder is berekend. Daarnaast dient jaarlijks een jaaropgave voor de gastouder te worden verstrekt en er dient een aangifte loonbelasting te worden gedaan. Deze werkzaamheden zullen door ons worden uitbesteed aan een loonadministratie kantoor. De extra kosten hiervan zullen worden doorberekend.

MODELOVEREENKOMSTEN

Op dit moment worden er door de branchevereniging Kinderopvang modelovereenkomsten ontwikkeld. Zodra deze modelovereenkomsten gereed zijn, wordt u nader geïnformeerd over de toe te passen overeenkomst.