Gastouderbureau AmersfoortCRITERIA ZELFSTANDIG ONDERNEMEN

Voor u als gastouder kan het aantrekkelijk zijn om als zelfstandig ondernemer te worden aangemerkt door de belastingdienst. Hiermee kunt u in aanmerking komen voor een aantal fiscale voordelen. Uiteraard zijn er ook verplichtingen aan het zelfstandig ondernemerschap verbonden.

CRITERIA ZELFSTANDIG ONDERNEMERSCHAP

Het is van een aantal factoren afhankelijk of u wel of niet door de belastingdienst wordt aangemerkt als zelfstandig ondernemer. De wet stelt bepaalde eisen waar ondernemers aan moeten voldoen. Aan de hand van uw omstandigheden bepaalt de Belastingdienst of u aan die eisen voldoet. Zo kijkt de Belastingdienst onder meer naar de volgende criteria:

– Maakt u winst en zo ja hoeveel?
– Voert u uw een eigen administratie?
– Heeft u meerdere klanten?
– Loopt u ondernemersrisico?

VAR-VERKLARING

Voldoet u aan de criteria? Dan kunt u wellicht door de Belastingdienst worden aangemerkt als zelfstandig ondernemer. De Belastingdienst bepaalt vervolgens per individueel geval of er sprake is van:

– Een dienstbetrekking
– Zelfstandig ondernemerschap
– Resultaat uit overige werkzaamheden

Als u meer duidelijkheid wilt over uw fiscale status dan kunt u bij de Belastingdienst een Verklaring arbeidsrelatie (VAR-verklaring) aanvragen. Let op! De afgegeven VAR-verklaring wordt na afloop van het belastingjaar door de Belastingdienst gecontroleerd. Bij de behandeling van de aangifte inkomstenbelasting beoordeelt de Belastingdienst uw situatie. Het kan zijn dat de feiten en omstandigheden anders zijn dan in uw aanvraag van de VAR. De Belastingdienst kan dan tot een ander oordeel komen, waardoor u uw inkomsten anders moet aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting.

Indien de de Belastingdienst uw situatie anders beoordeelt dan bij uw VAR-aanvraag, dan heeft dat geen gevolgen voor uw opdrachtgevers, indien u beschikt over een VAR-winst-uit-onderneming. Een ander oordeel van de belastingdienst leidt dan ook niet tot naheffing van de premies werknemersverzekeringen. Een ander oordeel kan alleen betekenen dat u uw inkomsten niet als ‘winst uit onderneming’ mag verantwoorden, maar als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ had moeten aangeven. De consequentie hiervan is dat u dan achteraf gezien toch geen recht heeft op de ondernemersfaciliteiten. Indien aan u een VAR-loon of een VAR-resultaat-uit-overige-werkzaamheden is afgegeven, kan dit wel gevolgen hebben voor uw opdrachtgevers.

Wij adviseren al onze gastouders om te controleren of de VAR-aanvraag correct is ingevuld. U dient een kopie van de afgegeven VAR-verklaring aan De Kleine Kroon te verstrekken. U dient echter zelf het origineel zorgvuldig te bewaren in uw administratie en de geldigheid van de afgegeven VAR-verklaring in de gaten te houden.

PLICHTEN AAN ZELFSTANDIG ONDERNEMERSCHAP

Naast de fiscale voordelen , dient u zich ook te houden aan de volgende verplichtingen:

– U dient een deugdelijke administratie te voeren (handig via uw eigen pagina)
– U dient zelf te factureren aan u vraagouders (een voorbeeldfactuur vindt u op uw eigen pagina)
– U moet minimaal 3 verschillende opdrachtgevers (ouders/gezinnen) hebben
– U dient zorg te dragen voor een verantwoorde opvang, die voldoet aan de eisen van de Wet

Omdat de inkomsten (verminderd met de zakelijke kosten) in de aangifte inkomstenbelasting dienen te worden aangegeven in de rubriek ‘Winst uit onderneming’ dienen na afloop van het jaar een balans, verlies- en winstrekening en een vermogensvergelijking te worden opgesteld. Indien u dit niet zelf kunt, zult u dit dus moeten laten verzorgen door een administratiekantoor. Dit brengt uiteraard wel extra kosten met zicht mee. Echter, komen deze kosten wel in aanmerking voor aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting.

Hier kunt U meer lezen over belastingzaken en gastouderschap